مشاوره و روان درماني معنوي
وبلاگ تخصصی مشاوره بارويكردمعنوي(Professional counseling blog with spiritual approach)
نویسندگان:

*مانک ییلاق بیگی(دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات اصفهان، گروه روانشناسی)

*غلامرضا منشئی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نائین، گروه روانشناسی)

 *جهت دانلود مقاله اینجا راکلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ دوشنبه سی ام مرداد 1391 ] [ 14:26 ] [ مجیدجوادی ]
نویسنده :

* سید تقی قاضوی(دانش آموخته حوزه علمیه قم ومحقق در زمینه های روان شناسی)

      *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: معنویت درمانی ، مقالات علمی(متن کامل)
[ دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391 ] [ 1:5 ] [ مجیدجوادی ]
نویسنده :

* دکتر باقر غباری بناب(عضوهیئت علمی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران)

   *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل) ، جرعه های سلامتی(رهیافتهای نهج البلاغه)
[ دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391 ] [ 0:58 ] [ مجیدجوادی ]

نویسنده :

* حسین قمری گیوی(استادیار دانشگاه محقق اردبیلی)

   *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: معنویت درمانی ، مقالات علمی(متن کامل)
[ دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391 ] [ 0:52 ] [ مجیدجوادی ]

نویسندگان:

*مائده سادات رقیب(دانشجوی ارشدمدیرت آموزشی دانشگاه اصفهان)Email:m.raghib@yahoo.com

*سیدجعفر احمدی(دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان)

*سیدعلی سیادت(دانشیاردانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان)

       * جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: معنویت درمانی ، مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه هجدهم خرداد 1390 ] [ 12:2 ] [ مجیدجوادی ]

نويسنده : 
* هادی عبدالرحیمی(کارشناس ریاضیات کاربردی - فارغ التحصیل از دانشگاه اصفهان با معدل الف در سال 1389)

 دارای مقام اول استانی و همچنین مقام سوم کشوری در بخش اختراعات هشتمین جشنواره دانشجویان ممتاز،مبتکر و نوآور بسیجی (اردیبهشت 1389)

*جهت دانلوداینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ پنجشنبه پنجم خرداد 1390 ] [ 1:42 ] [ مجیدجوادی ]
نويسنده:
*محمدحسين حسن شاهي(کارشناس ارشد روانشناسی)

       *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 13:10 ] [ مجیدجوادی ]
نویسندگان:
*اصغر آقایی(استادیاردانشگاه آزاداسلامی)
*راضیه رئیسی دهکردی(کارشناس ارشدروانشناسی عمومی)
*سیدحمیدآتش پور(استادیاردانشگاه آزاداسلامی)

       *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.
موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 13:8 ] [ مجیدجوادی ]

نویسندگان:
*سولماز ربیعی(دانشجوی ارشد مشاوره مسیرشغلی دانشگاه اصفهان)
*دکترمریم فاتحی زاده(عضوهیئت علمی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان)
*دکترفاطمه بهرامی(عضوهیئت علمی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان)

       *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 13:5 ] [ مجیدجوادی ]
نویسندگان:
*دکترفاطمه بهرامی(استادیاردانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان)
*شیوا رضوان(دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان)

      *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 13:3 ] [ مجیدجوادی ]
نویسندگان:
*امید شکری(دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریت معلم تهران)
*دکترعلیرضا مرادی(دانشیاردانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تبریت معلم تهران)
*زهره دانشورپرور(کارشناس ارشدروانشناسی عمومی)

                                                                  *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 12:53 ] [ مجیدجوادی ]

ترجمه وتألیف توسط:
*دکتراسماعیل بیابانگرد(عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران)
*پرتو رضائیان(کارشناس ارشدروانشناسی)

   *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 12:45 ] [ مجیدجوادی ]
نویسنده :
*دکتر عذرا اعتمادی(عضوهیئت علمی دانشگاه اصفهان) 

     *جهت دانلودمقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 12:20 ] [ مجیدجوادی ]
نویسنده: دکتر محمدخدایاری فرد

    *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 12:15 ] [ مجیدجوادی ]
نویسنده :
*بتول علامت ساز

           *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 12:10 ] [ مجیدجوادی ]
نویسندگان :
*سمیه زادهوش
*دکترحمیدطاهرنشاط دوست 
* دکترسیدکاظم رسول زاده طباطبایی

      *جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 12:6 ] [ مجیدجوادی ]
برگرفته از کتاب انسان درجستجوی معنا
از کارل گوستاو یونگ

       * جهت دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
[ چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390 ] [ 11:59 ] [ مجیدجوادی ]
 

 مـقدمه

     پیری ، یکی از مراحل زندگی انسان است . برخی این مرحله را مترادف با ضعف و سستی و برخی دیگر آن را همراه با کمال و پختگی تلقی می‌کنند. در این دوره مهارت‌های ذهنی، شخصیت و روابط اجتماعی تغییر شکل می‌یابد و مسائل و مشکلات خاص خود را دارد.
آنچه در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است چگونگی کنار آمدن و سازگاری افراد با این مرحله از زندگی است. اگر فرد آمادگی لازم را نداشته باشد احتمال دارد در برخورد با این وضعیت سلامت روانی خود را از دست بدهد.

    از رویدادهای مهم دوران پیری می‌توان بازنشستگی، یائسگی(زنان)‌، ترک خانه توسط فرزندان، فوت یکی از طرفین، به خطر افتادن سلامت و ابتلاء به برخی از بیماری‌ها ازجمله آلزایمر، پارکینسون و سایر اختلال‌های پیری را نام برد. اگر سالمند بتواند با مشکلات خاص این دوره سنیِ خویش هماهنگ شود و با این شرایط به گونه‌ای مثبت برخورد کند، اصطلاحاً گفته می‌شود با مسائل سالخوردگی سازگاری دارد، اما اگر نتواند خود را با این وضعیت هماهنگ سازد، در واقع خود را با این شرایط سازگار نکرده است.
    در این مرحله، سالمند اعمال گذشته خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد . اگر از گذشته خود احساس رضایت داشته باشد بقیه عمر خود را با حسی خوب سر خواهد کرد، اما اگر این احساس را داشته باشد که زندگی و گذشتهجی خوبی نداشته است با یأس و نومیدی به زندگی خود ادامه خواهد داد.
     در حال حاضر وضعیت اغلب سالمندان کشورها نیز بنا به دلایل متعدد رضایت‌بخش نیست.
برخی از آنان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، همچنین نرخ بالای بیسوادی در بین این سالمندان، مبتلا بودن به اختلالات حرکتی، عدم تأمین نیازهای روانی آنان، افزایش شیوع افسردگی در میان آنها و دیگر مشکلات باعث شده تا سالمندی با موقعیتی از حسّ اندوه و یأس توأم شود.

     در مورد تفاوت وضعیت سالمندان نسبت به گذشته می‌توان گفت؛ تا قبل از قرن بیستم ویکم میلادی، میانگین عمر، بسیار پایین بود. اما بهبود وضع تغذیه و پیشرفت های چشمگیر پزشکی و ارتقای سطح بهداشت، سبب افزایش میانگین عمر گردیده است. همچنین در جامعه امروز با کاهش میزان موالید ، درصد سالمندان افزایش یافته و حمایت و مراقبت از آنان و برآورده ساختن نیازهایشان به به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که در گذشته سالمندی همواره مرحله‌‌ای ارزشمند از زندگی محسوب می‌شد. در حقیقت امروزه با تضعیف سنت‌ها و باورهای مذهبی، افراد معمولاً خود را ملزم به حمایت از سالمندان نمی‌دانند.

    امروزه در زمینهجی مشکلات سالمندی پیامدهای مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از آن میان می‌توان پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی را جزء مهم‌ترین آنان دانست که در زیر به آنان می‌پردازیم.
*پیامدهای اجتماعی
   پیرشناسان اجتماعی خاطرنشان می‌کنند که پیری عملاً در بر گیرنده 3 فرآیند به هم پیوسته است : فرآیند اول: پیری جسمانی است که عبارت است از تغییرات ناشی از افزایش سن که در طول زمان در بدن عارض می‌گردد.
فرآیند دوم: پیری روانی است که عبارت است از تغییرات ناشی از رشد و توسعه شخصیت ازجمله تغییرات عاطفی، ادراکی و رفتاری و
 فرآیند سوم: پیری اجتماعی است که در برگیرنده جریان‌های گوناگون گذر از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر است که یک شخص در دوران زندگی خود تجربه می‌کند.
 از نظر اجتماعی در شرایط امروز و با پیشرفت اجتماعات شهری و صنعتی، مشکلاتی چون شکاف نسل‌ها، احساس انزوا و گوشه‌نشینی، بحران ارزش‌های جامعه، وضعیت مسکن، بهداشت و تغذیه و مشکلات تامین اجتماعی ازجمله مشکلات اجتماعی مهم سالمندان هستند.(مراجعه شود به ادامه مطلب)

 


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ] [ 12:6 ] [ مجیدجوادی ]
 EMOTIONAL INTELLIJECE

AND BORDERLINE
PERSONALITY DISORDER

 

 تفاوت هوش هیجانی (EQ) با هوش عمومی((GQ    (مراجعه شود به ادامه مطلب)
  نویسندگان:خانمها  حسینی، داراب وموسوی:(کارشناس مشاوره)

 


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ] [ 12:3 ] [ مجیدجوادی ]
 

روابط دختر و پسرقلب

ملاکهای تشخیص رابطه به معنای صِرف:

1. مراد از روابط دختر و پسر،دراینجا رابطه ای است که نفسِ رابطه، هدف است و مقدمه‌ی چیز دیگری نیست.{{رابطه ای که خود رابطه هدف نیست، همانند رابطه و معاشرت دختر و پسری که نسبت خویشاوندی دارند و یا رابطه علمی، شغلی،طبی  بین دختر و پسر، اشکالی ندارد؛ چون با برآورده شدن هدف رابطه دیگرموضوعیتی نخواهدداشت}}

2. در این رابطه، جنسیت طرفین، موضوعیت دارد؛ یعنی نگاه آن دو به هم، جنسیتی است.

3. دراین رابطه، احساسات و عواطف بین طرفین حاکم است و حرف اصلی را می‌زند،نه منطق واستدلال

4. در این رابطه، یک در هم تنیدگی بین غریزه جنسی و قوای عاطفی طرفین وجود دارد و تفکیک آن دو در بسیاری از مواقع، امکان‌پذیر نیست.                                                                              پس منظور ما از رابطه و دوستی دختر و پسر، «رابطه ای است صمیمانه و گرم و اغلب پنهانی که احساسات و عواطف طرفین در این ارتباط، دخالت جدی دارد و نگاه آن دو به هم، نگاه جنسیتی باشد؛ نه نگاه پاک انسانی و اغلب از طریق دیدارهای مخفیانه، رد و بدل کردن نامه، تلفن و ... ایجاد می گردد».

 *   سه دیدگاه در باره رابطه دختر و پسر وجود دارد:

  به ادامه مطلب مراجعه شود...

 

 


موضوعات مرتبط: مقالات علمی(متن کامل)
ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ] [ 12:0 ] [ مجیدجوادی ]
درباره وبلاگ

وبلاگ مشاوره و روان درماني معنوي

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست(زمر/36)...؟
باسلام وعرض ادب.
اینجانب مجید جوادی با تمام احترامی که برای نظریه ها و نظریه پردازان حوزه مشاوره وروان درمانی قائلم ولی معتقدم کسی که می خواهد در مورد روان ِ انسان، نظری بدهد اگر دیدگاهش مبتنی بر خدامحوری و معنویت نباشد، متأسفانه باید بگویم که ارزشی نخواد داشت و به جایی نخواهد رسید.
چه کسی بهتر از خالق انسان می تواند معرف و پاسخگوی نیازهای بشریت باشد؟
و چه کسی بهتر از او می تواند ملاک های سلامت روان و راه های رسیدن به آن را بیان کند...؟
در این وبلاگ حقیرانه سعی بر آن است تا با استعانت از محضر قرآن و اهل بیت(ع) کمی به حرفهای خدا گوش دهیم.
امکانات وب
ابزار پرش به بالا